Skip to content

ArtLeaks Workshops – On Cultural Production, Organization and Struggle (Bucharest, Romania)

August 27, 2013
@ Zampa di Leone

@ Zampa di Leone

//EN

ArtLeaks Workshops – On Cultural Production, Organization and Struggle

Part I – History of Struggles and Forms of Organization

September & October 2013
tranzit.ro/ Bucureşti, Str. Gazelei nr. 44, sector 4

In these workshops we will analyze how cultural producers have organized in the past and the present to improve not only their living conditions, but also political, social, and economic frames at large. Moreover, we will problematize the classification of cultural activity as labor, test the viability of “cultural producer” or “cultural worker” as a collective marker of subjectivity, and look at culture as a field of but not limited to labor practices that affect society.

The crucial thing is that we make connections between these struggles, while methodologically connecting cultural with political and economic analysis. One of the major themes of these meetings is the historical relationship between art, organized labor and social movements in the age of capitalist globalization, and in order to decipher these structures and the connections between them we will look at a variety of examples of local struggles, alternative models and international networks.

Participants will be encouraged throughout the workshops to imagine their own alternative models, list of demands, manifestos, ways in which artistic labor can be collectivized, new institutional models.

Part I.
10th and 12th of September, from 5 pm – with Corina Lucia Apostol and Vlad Morariu: History of Struggles and Forms of Organization

Throughout the 20th century, artists, art critics, curators, interns etc. have been demanding fair working conditions, struggling over agency and subjectivity in myriad ways and through various ideas about what this entails. Over two sessions we will analyze historical case-studies of self-organization of cultural producers. Our goal is not to produce a synthetic model out of all of these struggles, rather to examine how problems have been articulated at various levels of (political) organization, with attention to the genealogy of the issues and the interaction between hegemonic discourses (of the institution, corporation, the state) and those employed by cultural producers in their respective communities.

Reading list – excerpts from the following texts:
Alexander Alberro and Stimson Blake,eds.: Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings
Walter Benjamin: The Author as Producer
Luc Boltanski, Eve Chiapello: The New Spirit of Capitalism
Andrew Hemingway: Artists on the Left
Documents from the Art Workers’ Coalition Hearings, 1969
Artists Meeting for Cultural Change, 1977
Political Art Documentation and Distribution: A 1980s Activist Art and Networking Collective
Silvia Federici: Precarious Labor: A feminist viewpoint
Precarias a la deriva: Adrift through the circuits of feminized precarious work
Guerrilla Girls: The Guerilla Girls’ Guide to Behaving Badly (Which You Have to Do Most of the Time in the World as We Know It)
Gerald Raunig & Gene Ray, eds.: Art and contemporary critical practice: reinventing institutional critique
Keti Chukhrov: Towards the Space of the General: On Labor beyond Materiality and Immateriality
Dara Greenwald: Does Corporate Culture STILL Suck?
Hans Abbing: Notes on the Exploitation of Artists
Mostafa Heddaya: When Artspeak Masks Oppression

ArtLeaks is a collective platform initiated by an international group of artists, curators, art historians and intellectuals in response to the abuse of their professional integrity and the open infraction of their labor rights. We initiate and provide the community with online tools – https://art-leaks.org/ and the facebook page “ArtLeaks” – which are open for use by anyone ready to share this or that case.

Corina L Apostol is Ph.D candidate in the Department of Art History at Rutgers University – New Brunswick. She is also a curatorial research fellow of the Norton and Nancy Dodge Collection of Nonconformist Art from the Soviet Union at the Jane Voorhees Zimmerli Art Museum. She is the co-founder of Art Leaks and co-editor of the ArtLeaks Gazette.

Vlad Morariu is a theoretician, curator and art critic based in London. He is educated in philosophy and is currently finishing his PhD research at Loughborough University School of the Arts, writing on the present conditions and possibilities of institutional critique. He translated in Romanian Arthur Danto’s Transfiguration of the Commonplace. A Philosophy of Art (Idea, 2012) and is a collaborator of the Idea Art + Society magazine and co-editor of the ArtLeaks Gazette.

The ArtLeaks workshops will continue during the months of September and October at the space of tranzit.ro/ Bucureşti.

Those wishing to participate are encouraged to register for one or more sessions at the e-mails: raluca.voinea@tranzit.org and corina.lucia.apostol@gmail.com.

All registered participants will receive the reading list excerpts in advance of the workshops.

 

//RO

Atelierele ArtLeaks – Producție culturală, organizare şi luptă

Partea I. Istorii ale formelor de luptă şi organizare

Atelierele ArtLeaks
Producție culturală, organizare şi luptă

Septembrie & octombrie 2013
tranzit.ro/ Bucureşti, Str. Gazelei nr. 44, sector 4

În cursul acestor ateliere vom analiza diferite modele folosite în trecut şi în prezent de producătorii culturali pentru a se organiza, prin care aceştia încearcă să îmbunătățească nu doar propriile lor condiții de trai, dar şi cadrele sociale, economice şi politice mai largi. Mai mult, vom aduce în discuție clasificarea activității culturale drept muncă, vom testa viabilitatea „producătorilor culturali” sau „muncitorilor culturali” drept indicatori colectivi de subiectivitate şi vom privi cultura ca pe un domeniu care ține de (dar nu se limitează la) practicile lucrative care influențează societatea.

Important este să creăm conexiuni între aceste bătălii, iar metodologic să legăm analiza culturală de cea politică şi economică. Una dintre temele majore ale acestor întâlniri o constituie relația istorică dintre artă, munca organizată şi mişcările sociale în era globalizării capitaliste ; pentru a descifra aceste structuri şi legăturile dintre ele vom analiza o varietate de exemple ale unor lupte locale, modele alternative şi rețele internaționale.

Participanții vor fi încurajați ca în timpul atelierelor să-şi imagineze propriile modele alternative, liste de revendicări, manifeste, feluri în care munca artistică poate fi revendicată colectiv, noi modele instituționale.

Partea I.
10 şi 12 septembrie, de la orele 17:00 – cu Corina Lucia Apostol şi Vlad Morariu: Istorii ale formelor de luptă şi organizare

De-a lungul secolului 20, artişti, critici de artă, curatori, asistenți voluntari, etc. au cerut condiții de muncă mai juste, militând pentru influență şi subiectivitate în nenumărate feluri şi prin diferite idei despre ce ar putea să însemne acestea. Timp de două întâlniri, vom analiza studii de caz istorice de auto-organizare ale producătorilor culturali. Scopul nostru nu este să producem un model sintetic din toate aceste lupte ci mai degrabă să analizăm modul în care problemele au fost articulate la diferite nivele de organizare (politică), acordând atenție genealogiei acestor probleme şi interacțiunii dintre discursurile hegemonice (ale instituției, corporației, statului) şi cei angajați de către producătorii culturali în comunitățile lor.

Listă de lecturi – fragmente din următoarele texte:
Alexander Alberro and Stimson Blake,eds.: Institutional Critique: An Anthology of Artists’ Writings
Walter Benjamin: The Author as Producer
Luc Boltanski, Eve Chiapello: The New Spirit of Capitalism
Andrew Hemingway: Artists on the Left
Documents from the Art Workers’ Coalition Hearings, 1969
Artists Meeting for Cultural Change, 1977
Political Art Documentation and Distribution: A 1980s Activist Art and Networking Collective
Silvia Federici: Precarious Labor: A feminist viewpoint
Precarias a la deriva: Adrift through the circuits of feminized precarious work
Guerrilla Girls: The Guerilla Girls’ Guide to Behaving Badly (Which You Have to Do Most of the Time in the World as We Know It)
Gerald Raunig & Gene Ray, eds.: Art and contemporary critical practice: reinventing institutional critique
Keti Chukhrov: Towards the Space of the General: On Labor beyond Materiality and Immateriality
Dara Greenwald: Does Corporate Culture STILL Suck?
Hans Abbing: Notes on the Exploitation of Artists
Mostafa Heddaya: When Artspeak Masks Oppression

ArtLeaks este o platformă colectivă inițiată de un grup internațional de artişti, curatori, istorici de artă şi intelectuali ca răspuns la abuzurile asupra integrității lor profesionale şi încălcarea drepturilor lor de muncă. Oferim comunității platformele online https://art-leaks.org/ şi pagina de facebook “ArtLeaks”, care sunt deschise oricui este pregătit să împărtăşească un caz sau altul.

Corina L Apostol este doctorandă în cadrul Departamentului de Istoria Artei la Universitatea Rutgers – New Brunswick. Are de asemenea o bursă de cercetare curatorială în cadrul Colecției Norton şi Nancy Dodge de Artă Nonconformistă din Uniunea Sovietică la Jane Voorhees Zimmerli Art Museum. Este co-fondatoare a ArtLeaks şi co-editoare a ArtLeaks Gazette.

Vlad Morariu este teoretician, curator şi critic de artă, stabilit la Londra. A studiat filosofia şi în prezent îşi încheie cercetarea de doctorat la Loughborough University School of the Arts, cu o teză despre condițiile şi posibilitățile prezente ale criticii instituționale. A tradus în română Transfigurarea locului comun. O filosofie a artei, a lui Arthur Danto (IDEA, 2012) şi este colaborator al revistei IDEA Artă + societate şi co-editor al ArtLeaks Gazette.

Atelierele ArtLeaks vor continua în septembrie şi octombrie la spațiul tranzit.ro/ Bucureşti. Cei care doresc să participe sunt încurajați să se înscrie pentru una sau mai multe întâlniri, scriind la adresele de email : raluca.voinea@tranzit.org şi corina.lucia.apostol@gmail.com. Toți participanții înscrişi vor primi fragmentele de texte din lista de lecturi în pregătirea atelierelor.

No comments yet

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: