Skip to content

Atelierele ArtLeaks Partea a II-a // ArtLeaks Workshops Part II (tranzit.ro, Bucharest)

October 2, 2013
Image

Image credit: Zampa di Leone

//RO 

Atelierele ArtLeaks Producție culturală, organizare şi luptă

Partea a II-A: Organizarea Muncitorilor Culturali. Aspecte Fiscale şi Legale 

5 octombrie 2013, orele 17:00, cu Andrei Gavril şi Anca Mihuleț
7 octombrie 2013, orele 17:00, cu Mihail Macovei

tranzit.ro/ Bucureşti, Str. Gazelei nr. 44, sector 4

Taxe, impozite, contribuții la asigurări sociale, contracte, facturi, deconturi, drepturi de autor, cesionare, Opera, exploatare, drepturi, cheltuieli eligibile, formulare, ştampile, semnături. Cei care nu vorbesc limbajul funcționarilor de la administrația financiară sau de la tribunal tind să se înece în hârtii. Cei care îl vorbesc petrec ore întregi să traducă, să facă să intre în tipare rigide o activitate din ce în ce mai greu de categorizat. Cei care scriu hârtiile uită adesea că scopul lor e protejarea libertății acestei activități artistice iar cei care beneficiază de ele uită să le citească.

Pentru următoarea serie a atelierelor ArtLeaks vă invităm să discutăm despre „hârtii” şi despre necesitatea lor. Lupta pentru recunoaştere socială şi politică începe adesea cu aspectele fiscale şi legale.

Invitați :
Sâmbătă, 5 octombrie 2013: Andi Gavril şi Anca Mihuleț
Luni, 7 octombrie 2013: Mihail Macovei
Ambele sesiuni vor fi moderate de Corina L. Apostol şi Raluca Voinea.

Andrei Gavril este expert contabil, membru al C.E.C.C.A.R.(Corpul Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România), filiala Iaşi, din anul 2006. Colaborează cu diferite societăți şi ONG-uri, pentru proiecte cu finanțări publice sau private. Prin colaborarea îndelungată cu Asociația Vector şi mai nou cu Asociația tranzit.ro s-a confruntat în mod regulat cu specificul artei contemporane.

Anca Mihuleţ este curator indepedent, activ la Sibiu şi Bucureşti. Începând cu anul 2011, Anca Mihuleţ a fost interesată în chestionarea şi teoretizarea unor contexte curatoriale extinse, prin participarea în programele de burse şi rezidenţe de la Muzeul Naţional de Artă Contemporană din Seul (KR), Seoul Art Space Geumcheon (KR), sesiunea Curatorial Intensive organizată de Independent Curators International New York si Ullens Center for Contemporary Art, Beijing (CN). Între 2006 şi 2013, împreună cu Liviana Dan, Anca Mihuleţ a curatoriat programul de expoziţii al Galeriei de Artă Contemporană a Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu. Începând cu anul 2010, Anca Mihuleţ a fost membru fondator al reţelei curatoriale mobile Curators’ Network.

Mihail Macovei, avocat, s-a născut în 1976 și a studiat în București (Facultatea de Drept din cadrul Universității București) și Frankfurt/Oder (Europa Universität Viadrina). Este activ ca avocat din 2001, activitatea sa fiind în principal orientată spre dreptul comercial și protecția proprietății industriale. Din 2004 este autorizat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru activitatea de consilier în proprietate industrială, precum și de Ministerul Culturii pentru cea de consilier/ reprezentant în materia drepturilor de autor.

Participarea la ateliere este liberă.

Informații suplimentare puteți obține scriind la adresele de email : raluca.voinea@tranzit.org şi corina.lucia.apostol@gmail.com sau la telefon: 031 482271.

Atelierele ArtLeaks
Septembrie & octombrie 2013
În cursul acestor ateliere analizăm diferite modele folosite în trecut şi în prezent de producătorii culturali pentru a se organiza, prin care aceştia încearcă să îmbunătățească nu doar propriile lor condiții de trai, dar şi cadrele sociale, economice şi politice mai largi. Aducem în discuție clasificarea activității culturale drept muncă, testăm viabilitatea „producătorilor culturali” sau „muncitorilor culturali” drept indicatori colectivi de subiectivitate şi privim cultura ca pe un domeniu care ține de (dar nu se limitează la) practicile lucrative care influențează societatea.

Important este să creăm conexiuni între aceste bătălii, iar metodologic să legăm analiza culturală de cea politică şi economică. Una dintre temele majore ale acestor întâlniri o constituie relația istorică dintre artă, munca organizată şi mişcările sociale în era globalizării capitaliste ; pentru a descifra aceste structuri şi legăturile dintre ele vom analiza o varietate de exemple ale unor lupte locale, modele alternative şi rețele internaționale.

Participanții sunt încurajați ca în timpul atelierelor să-şi imagineze propriile modele alternative, liste de revendicări, manifeste, feluri în care munca artistică poate fi revendicată colectiv, noi modele instituționale.

//EN

ArtLeaks Workshops Cultural Production, Organization and Struggle

Part II: Cultural Workers’ Organization: Legal and Financial Considerations

October 5th 2013, 5 pm with Andrei Gavril and Anca Mihuleț
October 7th 2013, 5 pm with Mihail Macovei 

tranzit.ro/ Bucharest, Str. Gazelei nr. 44, sector 4

Taxes, social benefits, contracts, expenses, per diems, bills, copyright, exploitation, rights, forms, stamps, signatures. Those who do not speak the language of financial administrators or lawyers are likely to drown in this bureaucracy, while those who do, spend hours translating and bracketing into rigid formulas an artistic activity that is harder and harder to categorize. Those who write these documents often forget that their actual purpose is to protect artistic freedom while those who benefit from them forget to read them at all.

In our next workshops, ArtLeaks invites you to talk about “documents” and their necessity. For the fight for social and political recognition often begins with legal and financial aspects.

Invited speakers:
Saturday, October 5th 2013: Andi Gavril and Anca Mihuleț
Monday, October 7th 2013: Mihail Macovei

Both workshops will be moderated by Corina L. Apostol and Raluca Voinea.

Andrei Gavril is an accountant, member of the C.E.C.C.A.R. Iaşi (The Body of Expert and Licensed Accountants of Romania – Iaşi) since 2006. He collaborated with different organizations and NGOs, on privately and publicly funded projects. His recent collaborations with the Vector Association and tranzit.ro Association familiarized him with various aspects of contemporary art and its relation to finances.

Anca Mihuleţ is an independent curator working in Sibiu and Bucharest. Beginning with 2011, Mihuleţ has been investigating and theorizing a broad range of curatorial contexts, through grants and residencies at the National Contemporary Art Museum in Seoul (KR), Seoul Art Space Geumcheon (KR), the Curatorial Intensive workshop organized by Independent Curators International New York and the Ullens Center for Contemporary Art, Beijing (CN). Between 2006 and 2012 together with Liviana Dan, Anca Mihuleţ curated the exhibition program of the Contemporary Art Gallery at the Brukenthal National Museum in Sibiu. She is a founding member of the Curators’ Network since 2010.

Mihail Macovei is a lawyer born in 1976. He studied at the Law Department at the University of Bucharest and at the Europa Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. He has been practicing law since 2001 and his areas of expertise are commercial rights and protecting industrial property. Since 2004 he has been authorized by the State Office for Inventions and Brands to offer counsel on industrial property and by the Ministry of Culture to act as counsel/ representative in copyright disputes.

The ArtLeaks workshops are free and open to the public.

For more information you can contact us at: raluca.voinea@tranzit.org and corina.lucia.apostol@gmail.com / phone: 031 482271.

The ArtLeaks Workshops take place in September and October 2013 in Bucharest.
In these workshops we analyze how cultural producers have organized in the past and the present to improve not only their living conditions, but also political, social, and economic frames at large. Moreover, we problematize the classification of cultural activity as labor, test the viability of “cultural producer” or “cultural worker” as a collective marker of subjectivity, and look at culture as a field of but not limited to labor practices that affect society.

Participants are encouraged throughout the workshops to imagine their own alternative models, list of demands, manifestos, ways in which artistic labor can be collectivized, new institutional models.

No comments yet

Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: